Sinsuggavdelning - Stallinredning

Transponderstationen

Lättanvänd. Speciellt med stationen är att den är öppen upptill så man kan se hela suggan i foderstationen och ned i hon när suggan äter. Det ger optimala betingelser för den som skall passa suggorna. Den nya foderstationen kan justeras i bredd så det är möjligt att passa in stationen för suggorna.
Djurvälfärd. Det finns inga skarpa kanter och hörn invändigt i foderstationen. Det betyder att suggorna enkelt kan gå igenom stationen utan att riskera skador. Samtidigt är hon designad så att den passar suggan.  Foderstationen är uppbyggd av kraftiga varmgalvaniserade plåtar som har lång livslängd. Den har luftstyrd ingångsgrind och luftstyrd grind vid hon. Foderstationen är uppbyggd av bästa konstruktion som kännetecknar SKIOLDs tidigare foderstationer. I den nya generationen är det samtidigt extra fokus på djurvänlighet och att den skall vara lätt att använda. Med andra ord har SKIOLD konstruerat en ytterst arbetsvänlig och driftsäker foderstation

Unikt spolsystem

Ett inbyggt sköljsystem spolar automatiskt efter utfodringen. Det är för att undvika att gammalt foder finns i hon och betyder att systemet levererar friskt foder till varje sugga varje gång. Sköljsystemet är en nyutveckling och är inte tidigare marknadsförd i foderstationer någonstans i världen. Manuell spolning är också en möjlighet som en del av de dagliga rutinerna

Färgmarkering

Det är möjligt att installera ett färgmärkningssystem över stationen. Färgmärkningssystemet kan innehålla upp till 3 olika färger och ger en billig färgmetod