Kompletta foderberedningar

Lönsamma lösningar baserade på kunskap och erfarenhet

Följ oss

Kompletta foderfabriker

Många års erfarenhet av försäljning och projektering av utfodring

Allt ifrån de minsta anläggningarna på gårdsnivå, till stora industrianläggningar. Oavset vilket behov som finns, så har SKIOLD en utfodring lösning som passar. En SKIOLD-utfodring lösning är moduluppbyggd och kan byggas ut efterhand som kraven och behovet av högre kapacitet kommer. SKIOLD producerar och levererar kompletta foderfabriker med kapaciteter upp till 30 t/h-och större.

För att erhålla kapacitet högre än det, t.ex. 80 t / h, en grundläggande anläggning på 40 t/h kommer typiskt att förlängas med en andra parallell produktionslinje. Intag/rengöring och eventuellt dosering kommer att vara vanligt, leverera de två produktionslinjerna med separat blandning, eventuellt pelletering och hantering av färdiga matningsfunktioner. SKIOLDs foderfabriker är batchningsanläggningar, vanligtvis 1-3 ton per sats upp till 5-6 ton per sats, normalt med 8-12 satser /h. Med ett 3 ton satsningssystem kommer kapaciteten att vara 30 t/h med 10 satser /h. Med 4-6 ton / sats kommer kapaciteten att vara 40-60 t/h. Tendensen går mot fler satser / h - upp till 15-20. Detta ger dock en batchtid på endast 3-4 min vilket ställer höga krav på doseringshastighet, slipkapacitet och transportkapacitet.


Full spårbarhet

Varje funktion i anläggningen styrs automatiskt via styrsystemet. Styrsystemet kan innehålla spårbarhet. Full spårbarhet kräver att anläggningen är konstruerad för den. Detta inkluderar bland annat ett lagringssystem med möjlighet att dela inkommande material i partier, vilka är märkta med t.ex. ett nummer för unikt erkännande. Anläggningen måste vara utformad på ett sådant sätt att det går att följa dessa satser under hela produktionsprocessen, så att kontrollsystemet kan hålla koll på batcherna.

Kontakta oss gärna för mer information. Använd kontaktformuläret nedan.

Kontakta oss!

Skriv ett meddelande nedan så återkommer vi så fort vi kan