SB Table separerar korn, ris etc.

av specifik gravitation, som redan har separerats med hjälp av tjocklek och längd