FOKUS PÅ DINA BEHOV

Gör skillnad för ditt foderanläggningsprojekt och säkerställ en optimal framtidssäker lösning

Följ oss

Design och planläggning

Vi garanterar en optimal framtidssäker lösning - i rätt tid till rätt pris

Det som skiljer SKIOLD från andra är det förhållningssätt vi har till våra kunder. SKIOLD betraktar våra kunder som partners med vilka vi har ett gemensamt uppdrag att leverera den bästa möjliga lösningen i tid och inom budget.

Vi tar ansvar - ett SKIOLD-projekt är aldrig avslutat förrän anläggningen fungerar tillfredsställande. På så sätt kan våra kunder fokusera på att utveckla och förbättra sin verksamhet.

Analysera

En foderanläggning från SKIOLD är en komplett lösning där vi börjar med att omvandla dina krav och behov till en projektspecifikation. Det första steget för att säkerställa en framgångsrik SKIOLD-lösning är en analys med fokus på kundens behov och framtida mål. Vi säkerställer en optimal SKIOLD-lösning genom en djup dialog om krav och behov som rör foderfabriken. Eventuella framtida operativa mål ska också beaktas. SKIOLD levererar en totallösning med analys, design och installation för att hjälpa dig hela vägen från idé till leverans av det färdiga projektet.

Utformning

Vi ger dig en översikt över dina alternativ som vi skapar efter dina önskemål och behov. Vår skickliga projektavdelning guidar dig steg för steg för att uppnå de resultat som matchar dina krav. Resultatet är en skräddarsydd, framtidssäker lösning som är anpassad till de specifika förhållandena, vilket minskar driftskostnaderna, optimerar kvaliteten och ger dig en konkurrensfördel. Vi strävar efter att leverera en lösning som utvecklar våra kunders verksamhet, och vi använder både interna och externa experter för att säkerställa detta.

Visualisera

SKIOLDs högt kvalificerade medarbetare utarbetar detaljerade 3D-ritningar, bland annat i Autocad, för att visualisera positioneringen av utrustningen och uppbyggnaden av den kompletta anläggningen, och de berörda parterna får ett fullständigt och omfattande ritningsmaterial för byggnader, fundament, installation, kabeldragning etc.

I det här steget presenterar vi vårt förslag till lösning och för en dialog om hur projektet ska genomföras. I detta skede diskuterar vi även finansiella och avtalsmässiga frågor. När du har godkänt lösningsförslaget presenterar vi den slutliga projektlayouten, tekniska 3D-ritningar, dimensionering, skräddarsydd eldokumentation, tekniskt flödesschema etc. Det är också i detta skede som den faktiska fysiska tillverkningen av utrustningen sker.

Specificera

Tekniska flödesscheman och eldokumentation görs på ett sådant sätt att det är möjligt att lägga till eller uppgradera komponenter i foderanläggningen. Manualer för installation, drift och underhåll ingår i leveransen. Alla nödvändiga fraktdokument och certifikat upprättas i enlighet med de individuella kraven i olika länder.

Genomföra

Vårt team av erfarna arbetsledare hanterar installationsprocessen. De ser till att tidsplanen hålls och att alla projektspecifikationer följs. Vi har ett övertagandeförfarande för att säkerställa att prestanda har bevisats och att anläggningsoperatören har utbildats före det slutliga överlämnandet.

Uppstart av foderanläggningen, utbildning av driftspersonalen och slutlig driftsättning av den färdiga foderfabriken. Manualer för installation, drift och underhåll av foderanläggningen och styrsystemet ingår naturligtvis i leveransen av en SKIOLD-anläggning.

När foderfabriken  har tagits i drift börjar den kommersiella foderproduktionen. Från denna tidpunkt erbjuder vi service och underhåll som utförs av vår skickliga personal, antingen på plats eller online via internet. Förändringar i produktionen eller i marknadssituationen kan förändra kraven på foderkvarnen. Den flexibla konstruktionen av SKIOLDs foderkvarnar möjliggör enkel och oproblematisk utbyggnad för att öka t.ex. kapaciteten eller graden av automatisering.