SKIOLD är ett danskt företag

Företaget grundades i 1877

Följ oss

SKIOLD GÖR SKILLNADEN

För kunder och personal

Skiold är en ledande producent av utrustning för exakt dosering, malning, blandning och hantering av såväl torra som fuktiga produkter. Oavsett användningsområde så tar vi ansvar för helheten och lämnar alltid förslag på en helhetslösning. 

SKIOLD är underleverantör till en lång rad kunder inom såväl industri som lantbruk.

Våra engagerade och högt kvalificerade medarbetare använder den mest moderna tekniken, så vi kan leva upp till kundernas ständigt stigande krav på kvalité och funktionalitet. Vi har en stor montage & servicestab som hjälper dig. På helger har vi dessutom jour för våra blöt-utfodringskunder.

I mer än 140 år har trovärdighet och precision haft första prioritet i alla faser, utveckling, design, produktion, försäljning, leverans, montage och service.

För att vara ledande på marknaden är det viktigt att vi är öppna och lyhörda för nya idéer

Våra engagerade och högt kvalificerade medarbetare använder den mest moderna produktionsteknologin, så att vi kan leva upp till kundernas ständigt stigande krav på kvalité och funktionalitet.

För att vara ledande på marknaden, är det viktigt att vi är öppna och lyhörda för nya idéer och förslag från kunder och medarbetare. Endast på detta sätt kan vi ständigt utveckla och förbättar våra produkter.

SKIOLD gör en skillnad- vår utrustning är en framtidssäkrad investering.

Kompetenser

SKIOLD är engagerat i att identifiera, designa och utveckla kvalitetslösningar, som ökar produktiviteten och effektiviteten för användaren, och samtidigt reducerar energiförbrukningen och driftskostnaderna.

Samarbete med proffessionella producenter och rådgivare från hela världen, säkrar allsidiga och moderna produkter, som möter de stigande krav på använding, som ger en garanti för konkurrenskraft.

Idé & vision

SKIOLD Group, internationell partner för teknologi och lösningar för SPANNMÅLSHANTERING, FODERPRODUKTION och GRISPRODUKTION. Vi arbetar för att möta det ständigt ökande behovet av animaliskt protein och spannmål och för att reducera miljöpåverkan - genom förbättrad produktivitet och effektivtet för våra kunder.

Värdegrund

  • SAMARBETE : Samarbete är ett nyckelord genom hela SKIOLD GRUPPEN
  • KVALITETSMEDVETANDE: Inom alla områden, vi strävar efter att leva upp till en hög kvalitet. Likställdhet mellan servicen vi ger och löftena vi utfäster, och vad våra kunder förväntar, är ett måste.
  • LÖSNINGSORIENTERAD: Genom samarbete och en öppen dialog måste vi alltid försäkra oss om att kunderna till SKIOLD gruppen upplever förbättringar genom de lösningar vi tillhandahåller.