Kvalitetsprodukter i 140 år

Drottning Margrethe II och Prins Henrik på besök

Följ oss

SKIOLDs historia

SKIOLD grundades 1877 i Danmark - men har växt till en stor internationell verksamhet

SKIOLD är ett danskt företag från 1927.

1877    SKIOLD A/S blev etableret i 1877 som Sæby Jernstøberi og Maskinværksted. Under loppet av några år växer det till en av Vendsyssels stora verksamheter. Tillverkning av gjutgods.
1927   Familien Hougaard overtager SKIOLD.
1938   De första stenkvarnarna i vertikal utgåva produceras, varav en liten mängd går på export.
1952   Produktion av foderblandare och hammarkvarnar påbörjas.
1988   SKIOLD datamix a/s förvärvas och blötutfodring ingår därmed i produktprogrammet.
1992   Utveckling och försäljning av mjölanläggningar sätts igång.
1995   TransPork torrutfodring lanseras, så att även utfodring ingår i sortimentet
2000   Skivkvarnen presenteras med stor succé på Agromek år 2000, och får Agromek-priset 2000.
2000   Echberg Fodringssystemer och Echberg Ventilation förvärvas och foderautomater och ventilation ingår därmed i produktprogrammet.
2002   Den nya FlexMix styrningen lanceras på Agromek 2002.
2006   SKIOLD Echberg A/S och SKIOLD Sæby A/S fusionerar till en gemensam verksamhet.
2006   SKIOLD Datamix i Sverige etableres
2007   SKIOLD förvärvar 100% BL i Polen och döptes SKIOLD BL
2007   SKIOLD International A/S etableras till att hantera stora projekt i Östeuropa
2008   LLC SKIOLD i Rusland etableras (tidligere filial)
2011   SKIOLD VMS i Australien förvärvas med 50%
2012   ACEMO i Frankrig övertas.
2012  

DAMAS på Fyn övertas. DAMAS är grundat i 1863 av Jens Nielsen.
Se SKIOLD Damas' 150 års jubilæumsbog

2012   SKIOLD Qingdao i Kina etableras
2014   SKIOLD Ukraine etableras
2014   SKIOLD Bemvig i Spanien etableras
2015   SKIOLD Vietnam etableras
2016   SKIOLD SK780 Skivekvarn lanseras
2017   SOLIX Grupp köper SKIOLD från Hougaard familj
2018   SKIOLD förvärvar LANDMECO A/S
2019   SKIOLD förvärvar JYDEN A/S