PRODUCERA DITT EGET FODER

Hög foderkvalitet och livsmedelssäkerhet

Följ oss

Kompletta foderfabriker

Många års erfarenhet av försäljning och projektering av foderanläggningar

Är det något SKIOLD kan är det foderanläggning, foderberedning och foderkvarnar; med över 140 års erfarenhet av foderanläggning och foderberedning av foder till gris, nöt eller ägg- kött- och fjäderfä vet vi vad som krävs för att ta fram anpassade helhetslösningar till lantbruksverksamhet. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade och ser alltid till att implementera ny teknik i alla tillverkningsled. Oavsett om det gäller gris-, fjäderfä- eller nötfoder har SKIOLD en foderanläggning anpassad till lantbrukslivets olika delar. Vår samlade erfarenhet av tillverkning, försäljning och projektering ger oss möjligheten att erbjuda kompletta kvalitetsprodukter.

Vi jobbar med moduler när vi tar fram våra foderanläggningar, vilket ger oss möjligheten att justera och bygga ut efterhand som krav och andra behov uppkommer. Utöver foderberedningsmoduler, tillverkar- och levererar vi fullt kompletta foderfabriker med en kapacitet på upp till 30 ton per timme - ibland mer än så.

SKIOLD är också i framkanten när det kommer till skivkvarnar. Vi erbjuder en tyst kvarn med den unika förmågan att med låg energiförbrukning ändå leverera hög kapacitet. Det är med andra ord en kostnadseffektiv- och ekonomiskt gynnsam kvarn för våra kunder.

Foderanläggning

Vi har många års erfarenhet av både försäljning och projektering när det gäller foderanläggning.

En av fördelarna med våra unika foderfabriker är möjligheten att slipa och fördela foder till gården- eller anläggningens olika djur. SKIOLD foderfabriker är anpassade för allt från grisar och nöt till höns och fjäderfä. För att du ska kunna använda vår foderanläggning på optimalt sätt erbjuder vi även anpassad utrustning samt tillbehör. På den här sidan kan du läsa närmare om våra tidigare projekt i andra delar av världen samt hur vore foderberedningsmaskiner fungerar.

Oavsett om det handlar om en liten anläggning på en gård, eller om det är tal om en stor industrianläggning kan SKIOLD erbjuda ett foderanläggning som passar all behov. Alla SKIOLD-anläggningar är nämligen uppbyggda i moduler och kan enkelt byggas ut efterhand när det krävs en större kapacitet. SKIOLD producerar och levererar kompletta foderfabriker med kapacitet från 1 ton per timme, upp till mer än 30 ton per timme.

För att uppnå de allra största kapaciteterna som 80 ton per timme läggs en parallell produktionslinje till i en befintlig foderfabrik. Det blir alltså två produktionslinjer med 40 ton per timme i varje. Intag, rensning och dosering fungerar som vanligt och så också pelletering och hantering av olika fodringsfunktioner. Dock kan fodersystemet leverera flera olika typor foder, en på varje produktionslinje. Foderanläggningar från SKIOLD är så kallade batchningsanläggningar som tillverkar ett visst antal satser per timme. De kan ställas in till att göra 1-3 eller 5-6 ton per sats. Normalt skapas 8-12 satser per timme och ställs fabriken in på att skapa satser med 2-3 ton och tio satser per timme ger det en kapacitet på 20-30 ton per timme.

Öka lönsamheten från jord till bord

SKIOLD arbetar för att förbättra foderkvaliteten och säkerheten genom att använda effektiv och innovativ teknik i hela processen, vilket leder till högre lönsamhet i hela leveranskedjan. SKIOLDs kunder rapporterar att djuren uppvisar förbättrad hälsa tack vare färskt foder och bättre foderintag. Färskt foder av hög kvalitet säkerställer optimalt foderutnyttjande, hälsa, tillväxt och den mest lönsamma verksamheten.

Vertikal eller horisontell layout

En foderanläggning kan byggas antingen vertikalt eller horisontellt. Den vertikala versionen byggs genom att den mesta utrustningen placeras i torn, medan den horisontella layouten placerar så mycket utrustning som möjligt på golvet i en logisk ordning och med optimalt arbetsflöde. Efter att ha byggt hundratals foderfabriker runt om i världen väljer SKIOLD främst den horisontella layouten eftersom det är den mest effektiva lösningen för våra kunder.

Fördelarna är

  • enklare tillgänglighet, lättare att ta sig runt i fabriken med lastbilar och material
  • ökad produktivitet eftersom det går snabbare att arbeta på en våning än på flera våningar
  • spara kostnader för byggnaden, eftersom höga byggnader i allmänhet är mycket dyrare


Full spårbarhet

Varje enskild funktion i foderanläggningan styrs automatiskt via styrsystemet FlexmixPro, som också kan hantera spårbarheten. Full spårbarhet kräver dock att foderanläggning är designad för det. Det innebär bland annat ett lagringssystem med möjlighet att dela upp det inkommande materialet i batcher som märks med till exempel ett nummer för unik igenkänning. Foderfabriken måste vara utformad på ett sådant sätt att det är möjligt att följa dessa partier genom hela produktionsprocessen så att styrsystemet kan hålla reda på varje parti och dess ursprung.

 

Kontakta oss gärna för mer information!

Ett kontaktformulär finns även nedan.

gör skillnaden för din ekonomi och produktivitet

SKIOLD skivkvarn - helt enkelt världens bästa

Det är som att vara där själv

Se en SKIOLD foderfabrik i Virtual Reality

Kontakta oss!

Skriv ett meddelande nedan så återkommer vi så fort vi kan