SKIOLD Finisher Unit

Slaktsvin

Moderna produktionsanläggningar för slaktsvin

Grisarna hålls i slaktsvinsenheten under den period då de växer från ca 30-100 kg. Målet är att ha en sund och stabil produktion i en stallmiljö med de bästa förutsättningarna för djurhälsa och tillväxt - så att produktionssystemet är inriktat på lönsamhet, biosäkerhet och livsmedelssäkerhet.

Slaktsvinsenheterna kan utformas enligt olika typer av inhysnings- och utfodringsprinciper. Beroende på val av princip erbjuder SKIOLD kompletta lösningar inom utfodring, inhysning och ventilation som uppfyller de krav som baseras på riktlinjerna för de enskilda typerna av inhysning.

Stalldesign för slaktsvin

För optimal tillväxt ställer slaktsvinen stora krav på utformningen av anläggningen och kräver en hög nivå av hygien och lämpliga klimatförhållanden i enheten. En väl genomtänkt stalldesign där slaktgrisarnas behov - tillsammans med användbarhet och funktionalitet - står i centrum säkerställer en effektiv och lönsam produktion. Stallutformningen har stor betydelse för grisarnas välbefinnande och tillväxt, vilka båda är avgörande för en sund och lönsam produktion. Användarvänlighet och funktionalitet är därför vårt primära fokus för att minimera den dagliga arbetsrutinen och maximera effektiviteten.

Stallarna är utformade med gott om utrymme för grisarna, inte bara för att tillgodose deras behov av mat och dryck, utan också för att de ska kunna utföra sina naturliga beteenden. Grisarna måste kunna röra sig i boxarna med en hög grad av välbefinnande, vilket kräver överväganden vid utformningen av vilo-, ät-, aktivitets- och gödselområden. En bra stallmiljö uppnås genom god ventilation, rätt temperatur och gott om ljus.

Ventilation, värme och kyla

Klimatet i slaktsvinsenheten är av stor betydelse för dina djurs prestation, och bör vara optimalt för både djur och anställda. Därför arbetar SKIOLD kontinuerligt med att minimera energiförbrukningen och optimera tillförlitligheten för alla våra klimatsystem. SKIOLD är en totalleverantör av ventilation för grisgårdar; undertryck, lika tryck, diffust tryck, kombidiffus samt tunnelventilation. SKIOLD VisioVent styr alla klimatlösningar som omfattar diffus ventilation, kontrollerat luftintag, tunnel- och kombitunnelventilation samt uppvärmning, blötläggning, högtryckskylning och sprinkling..

Utfodring av slaktsvin

I slaktsvinsenheten ligger fokus på en hög och sund tillväxt. En av de viktigaste faktorerna är att slaktsvinen har en god aptit - vilket bland annat säkerställs genom goda tillväxtförhållanden i boxen. Stallarna kan utformas för att passa olika utfodringsprinciper, beroende på val av utfodringssystem - antingen som torr- eller vätskeutfodring.

Målet är att säkerställa tillräckligt och korrekt foder genom hela grisens livscykel och att säkerställa tillgång till färskt vatten och färskt foder med hög hygiennivå. Vår Maximat Porker med vatten uppfyller dessa krav. Foderautomaten med ad lib utfodring ska placeras i skiljeväggen mellan boxarna. MaxiMat Porker har designats och konstruerats utifrån principerna om enkel rengöring, robusthet och en hög hygiennivå. MaxiMat Porker är utrustad med ett rostfritt tråg med drinkare i båda sidor. Utfodringssystemet kan vara enkel linje, dubbel linje, fasutfodring eller flerfasutfodring för dem som verkligen vill optimera utfodringsstrategin.

Vatten för slaktsvin

Vatten är viktigt för att säkerställa ett bra foderintag, tillväxt och uppfylla djurskyddskraven.Slaktgrisar måste alltid ha fri tillgång till vatten eftersom de dricker 5-10
liter per dag. Vatten kan tillföras via dricksventiler eller muggar som placeras i boxens aktivitets- eller gödselområde.Dessutom ska ventilen eller koppen vara placerad på
rätt höjd för djuren för att passa både nya och färdiga djur.Alternativt kan flera ventiler sättas upp på olika höjder för att och
bidra till att eliminera konkurrensen mellan olika storlekar av djur.Vatten kan tillföras via SKIOLD Maximat Aqua, SKIOLD Akvamat, dricksventiler eller muggar som placeras i boxens aktivitets- eller gödslingsområde

Golv för slaktgrisstallar

Golvet i slaktgrisstallar kan utformas med halkfria betonggolv med större eller mindre öppningsgrad. Det är möjligt att förse en del av golvet med spalt, som kan kombineras med dränerat golv och/eller fast golv. Ett fast golv i byggnaden minskar ammoniakavdunstningen och ger därför en högre välfärd för grisarna. När grisarna har möjlighet att dela upp boxen med en viloplats och en gödselplats, säkerställs gödselavlagringen på spaltgolvet. Av den anledningen måste spaltgolvet vara tillräckligt stort för att vuxna slaktsvin inte ska gödsla på det fasta golvet.

 

Kontakta oss för mer information