SKIOLD Sustainable earth of the future

Varför välja SKIOLD?

Vi tror på ansvarsfullt beteende, hållbara lösningar och en säker framtid livsmedelsproduktion

Hållbart jordbruk

SKIOLD vill göra skillnad för att möjliggöra ett alltmer hållbart jordbruk och livsmedelsförädling. För - och tillsammans med - intressenter inom jordbruks- och industrisektorn utvecklar SKIOLD innovativa maskiner och lösningar för ansvarsfull jordbruks- och industriproduktion som ökar djurens och människornas välbefinnande och samtidigt minimerar miljöpåverkan.

Från fält till gaffel

På SKIOLD ser vi det som en del av vårt ansvar att erbjuda våra kunder innovativa lösningar för hela värdekedjan från fält till boskap - oavsett om du arbetar inom jordbruk eller råvaruförädling. Våra produkter omfattar utrustning för fröbearbetning, spannmålshantering, fodertillverkning samt kompletta lösningar för fjäderfä-, gris- och nötkreatursuppfödning. Våra lösningar är bland de mest innovativa, effektiva, tillförlitliga och ekonomiska, som alla tillför värde till din verksamhet samtidigt som de bidrar till att minimera energiförbrukningen och minska ditt totala koldioxidavtryck.

SKIOLD och de globala målen för hållbar utveckling

Jordbruksmark är en begränsad resurs och med vår starka marknadsposition vill vi göra det möjligt för jordbrukare och livsmedelsproducenter att producera mat till den växande världsbefolkningen genom att maximera våra kunders effektivitet och öka avkastningen på deras ansträngningar. Det är vår ambition att bidra till FN:s mål 2 och 12 för hållbar utveckling, nämligen ansvarsfull konsumtion och produktion för att utrota hungern genom att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt genom att tillhandahålla lösningar som bidrar positivt till utvecklingen mot en bättre framtid.

Livsmedel för framtida generationer

Som en internationell ledare inom sitt område vill SKIOLD göra skillnad genom att tillhandahålla mat för alla människor med minsta möjliga påverkan på planeten och dess naturresurser. SKIOLD tillhandahåller kompletta lösningar för att rena råvaror, säkerställa livsmedelssäkerhet och öka avkastningen. Våra djupa rötter i den danska traditionen av grön men effektiv teknik förbinder oss till säker, tillräcklig och hållbar livsmedelsproduktion för alla framtida generationer.

SKIOLD GÖR SKILLNAD!

Vi tror att vi tillsammans kan göra skillnad och förändra världen lokalt och globalt genom ett ansvarsfullt beteende i hela jordbrukets värdekedja, från fält till boskap.