FlexMix Pro

Med SKIOLDs PC-baserade styrenheter får du en fullständig överblick över foderproduktionen.

SKIOLDs styrsystem FlexMixPro för foderfabriker ger full spårbarhet, övervakning och datahantering av foderproduktionen och maximerar värdet av fodret genom att ha fullständig kontroll och full översikt över foderproduktionen med enkel tillgång till nödvändiga data för effektivitetskontroll, säkerställande av foderkvalitet, spårbarhet och hög livsmedelssäkerhet.

FlexMix PRO är SKIOLDs svar på de krav som modern foderproduktion ställer på produktionsstyrning. Flexibilitet och användarvänlighet betonas i utvecklingen för att göra den dagliga driften sömlös. Användningen är intuitiv och det är bara att klicka på det flödesschema som visas på skärmen. Alla data om recept, råvaror och larm kan läsas av på skärmen och skrivas ut för vidare bearbetning.

FlexMix PRO är ett processhanteringssystem speciellt utformat för foderfabriker, produktionsanläggningar för sällskapsdjur och premixplantor. Vi har samlat många års erfarenhet av systemet, vilket har bidragit till snabb uppstart och intuitiv drift. Förändringar i anläggningen kan snabbt anpassas till systemet. Det finns ingen anledning till att en dyr PLC-tekniker ska kompilera programvaran.

FlexMix PRO innehåller som standard många registreringar och beräkningar, vilket ger användaren en fullständig översikt över de ekonomiska och näringsbetingade kraven i foderproduktionen som är helt integrerade med ERP-system.

FlexMix PRO innehåller mycket sofistikerade tekniker för produktionsoptimering och till obemannad växtdrift när det är möjligt. Systemet är också mycket enkelt och intuitivt att använda.

FlexMix PRO är helt användar-konfigurerbart och är byggt av ett antal modulblock för att styra önskade produktionsområden. Detta inkluderar import av råvaror, slipning, blandning och lossning. Pilletpress / Extruder Control är integrerad i FlexMix PRO genom tredje-parts system. Systemet är fullt skalbar och kan konfigureras för alla foderfabriker, från små gårdar till stora industrianläggningar. Systemet kan enkelt ändras från att styra ett produktionsområde till förlängningar om behovet uppstår. Många ändringar kan till och med göras i systemet medan produktionen pågår.

Robust och pålitlig

FlexMix PRO-mjukvaran är nu väl testad och beprövad med många installationer över hela världen.

FlexMix PRO är ett system som är speciellt utvecklat för matning av foderfabriker. Vi har samlat många års erfarenhet av systemet, vilket bidrar till snabb igångsättning och intuitiv drift. Förändringar i systemet kan snabbt anpassas till systemet. Det är även enkelt och smidigt att anpassa systemet till alla förändringar i anläggningen. I många fall kan det göras online via fjärrstyrning.

FlexMix PRO har en säker användarhantering som förhindrar obehörig åtkomst.