SKIOLD | Removal of mycotoxins in seed and grain

Bekämpa mykotoxinnivåer med SKIOLD Sigma

Få de bästa resultaten vid rengöring och sortering av spannmål och foder

"Att minska mykotoxinhalterna i spannmål och grödor är oerhört viktigt, eftersom mykotoxiner attackerar och förstör spannmål och foder. Många grisbesättningar upplever problem som härrör från förorenat spannmål. Suggor i den grisande boxen riskerar att sakna aptit, vilket i sin tur leder till dålig mjölkproduktion och diarré hos grisarna. Vissa består av förhöjd dödlighet och hög läkemedelskonsumtion. Att tillsätta toxinbindemedel eller myrsyra kan minska problemen men sällan eliminera dem helt." (Källa: Landbrugsavisen)

Bonden fick bättre resultat med SKIOLD Sigma

En dansk grisbonde, Klaus Noe, säger att SKIOLD Sigma är den bästa investeringen han har gjort. Han säger till och med att mykotoxinbindemedlen inte har samma positiva effekt som SKIOLD Sigma.

Innan han köpte SKIOLD Sigma upplevde han problem i grisproduktionen med utskjuten ändtarm, plötslig anorexi och andra icke-specifika sjukdomar som han tillskrev foderkvaliteten. Med en SKIOLD Sigma har han inte längre dessa problem eller kostnader för mykotoxinbindemedel.

SKIOLD, som är bland världens mest innovativa inom rening och sortering av spannmål och utsäde, har utvecklat en utmärkt rengöringsmaskin som reducerar mykoxiner med upp till 90%

Med sin unika och enastående poleringseffekt, tar bort de flesta mykotoxiner i grödor och förbättrar fodret, bidrar SKIOLD Sigma till att säkerställa råvarukvaliteten och därmed också djurhälsan.

Grödorna rengörs centrifugalt och genom att tvingas mot de roterande sållen poleras varje enskilt korn, majs, ris eller frö över hela dess yta. Denna process minskar mängden svampar och bakterier med upp till 90% - vilket har bevisats vetenskapligt av IFF / Tyskland

Vad är risken för mykotoxiner

Mykotoxiner kan orsaka ett antal negativa hälsoeffekter och utgöra en allvarlig hälsorisk för både människor och djur. Det är mycket viktigt att förhindra mykotoxiner i grödor och foder, eftersom det har en negativ inverkan på produktionsresultaten - bland annat när det gäller minskad prestanda, minskat foderintag, dåligt foderupptag, minskad viktökning och dålig reproduktionsförmåga.

Idag använder djurproducenter ofta mykotoxinbindemedel för att minska de toxiska effekterna av mykotoxiner. Detta är ett effektivt verktyg för att kontrollera mögel- och mykotoxinproblem, men det är dyrt och inte alltid en tillräcklig lösning.

SKIOLD har kunskap och erfarenhet

SKIOLD har mer än 150 års erfarenhet av rengöring och sortering av frön och spannmål. Mer än 2000 Sigma rengöringsmaskiner har installeras över hela världen.

Vårt team av experter är redo att prata om hur du kan förbättra kvaliteten på ditt spannmål och foder, optimera din produktion och förbättra ditt resultat. 

 

Vill du veta mer om hur du kan förbättra kvaliteten på dina grödor?

Kontakta oss så berättar vi mer

Se reference her

Se video reference her


Trevlig Sommar

Under veckorna 29–32 så kommer vi ha väldigt begränsat med personal på plats

Reducer dit strømforbrug og spar penge nu

Med energieffektive løsninger fra SKIOLD kan du reducere dit strømforbrug markant og opnå…

Läs mer STALD / FODER

Spar tid og penge med digitale værktøjer

Reducer dine omkostninger med digitale værktøjer og effektive styresystemer fra SKIOLD. De…

Läs mer SKIOLD / DIGITAL