När det värsta inträffar

Natten den 19:e september fattar en spannmålstork eld på en grisgård i nordligaste Sverige.

Natten den 19:e september fattar en spannmålstork eld på en grisgård i nordligaste Sverige. Elden sprider sig snabbt till intilliggande grisstall, med totalt 4000 djur, ca 440 suggor integrerat. Larmet går tidigt på morgonen, men elden hinner få fäste i en av avdelningarna/huskropparna. Intensivt släckningsarbete begränsar branden till denna del, men tyvärr blir ca 600 grisar innebrända.

Detta är en stor tragedi för gårdens ägare och en fruktansvärd syn, men arbetet med att handutfodra de överlevande djuren måste påbörjas omgående. Gårdens egen fodertillverkning är helt utbränd.

Redan innan lågorna har slocknat har vi på SKIOLD påbörjat inventering av lagret på delar, för att se vad som går att bygga ihop. Varje anläggning är unik, och nu handlar det bara om vad som går att åstadkomma med tillgängliga produkter. Samma kväll är en provisorisk anläggning satt samman med hjälp av engagerade medarbetare, och packad för att kunna lämna fabriken dagen efter.

Vår samarbetspartner MAFA AB, dirigerar om sina lastbilar och lastar omgående 3 fodersilor för en transport på 2x1400 km. 36 timmar senare står de på gården klara att ta emot foder.

Ett intensivt arbete följer med tillgänglig servicepersonal och våra duktiga servicepartners, Indulant AB och Östersta Lantbruk & Service AB. Några bygger anläggningen på plats medan andra jobbar parallellt med programmering.

Exakt en vecka efter branden så stod ett nytt provisoriskt foderkök på plats och alla grisarna utfodrades automatiskt igen. Detta är fantastiskt bra jobbat och bara möjligt med seriösa partners och engagerade medarbetare.

Men det tar inte slut där…

I dagens produktionssystem är det förödande att bli av med en avdelning över en natt. Grisarna kommer enligt tidsschemat och måste få plats. Produktionen måste fortlöpa som planerat.

Så på den tid som man bygger en provisorisk foderanläggning, planeras och ritas även en ersättningsstall samt all dokumentation till förprövningen klargörs hos SKIOLD. Byggare, samt leverantörer av utrustning kontaktas.

Så idag, 10 dagar efter en brand, har vi på SKIOLD tillsammans med våra samarbetspartners alla underlag klara för att börja på ett nytt stallbygge. Saneringsarbetet efter den gamla stallen är igång. Delar med längst leveranstid är påbörjade i tillverkningen. Målet är att byggnaden skall vara klar om 3 månader. Och vara i drift inom 4 månader.

Det finns många i branschen…

Det finns många i branschen som kan leverera grisstall och utrustning, men det är bara ett fåtal som kan göra det under dessa förutsättningarna. Eventuellt finns det bara en - SKIOLD.

STORT TACK TILL ALL PERSONAL PÅ SKIOLD SAMT ALLA VÅRA DUKTIGA SAMARBETSPARTNERS.


Trevlig Sommar

Under veckorna 29–32 så kommer vi ha väldigt begränsat med personal på plats

Reducer dit strømforbrug og spar penge nu

Med energieffektive løsninger fra SKIOLD kan du reducere dit strømforbrug markant og opnå…

Läs mer STALD / FODER

Spar tid og penge med digitale værktøjer

Reducer dine omkostninger med digitale værktøjer og effektive styresystemer fra SKIOLD. De…

Läs mer SKIOLD / DIGITAL