SKIOLD calf in straw

SKIOLD nötproducent - Foderberedning

SKIOLD har solgt et foderanlæg til en australsk kunde.

SKIOLDS australske datterselskab VMS har installeret et fuldautomatisk SKIOLD flex mix anlæg til en kvægfarm. Den skal formale fem forskellige korntyper i forskellige kvaliteter og tilføre forskellige typer proteiner og mineraler og blande det.

Det levere også automatisk foder til kvægene i fire forskellige stalde, hvormed landmanden kan bruge sin tid på andet, og overlade fodringen til SKIOLDS system. 


Nyheter

Anmäl dig till SKIOLDs nyhetsbrev här 

Tillförlitligt skydd mot virus och bakterier i ditt svinstall

Vikten av ett säkert skydd mot virus och bakterier i ditt svinstall är enorm, eftersom inf…

Läs mer GRIS

Tre åtgärder för att optimera foderkvaliteten

Mads Rauff, ägare av Søvang Svineproduktion och gårdschef Brian Søndergaard har genomfört…

Läs mer GRIS / FODER

När det gäller din driftsäkerhet – är vi på vakt

Att säkerställa en stabil och smidig drift av din foderberedning kan vara en utmanande upp…

Läs mer UTSÄDE