Tre åtgärder för att optimera foderkvaliteten

Mads Rauff, ägare av Søvang Svineproduktion och gårdschef Brian Søndergaard har genomfört tre nya initiativ för att förbättra foderkvaliteten för 2 600 suggor med smågrisar

Sjørup Svinefarm kunde tidigare observera sämre foderupptag, mindre mjölkproduktion och allmänna hälsoutmaningar i grisproduktionen. "Detta hände 4 gånger varje år och lagom till att spannmålslagret var på väg att bli tomt.

Under dessa perioder upplevde teamet på Sjørup Svinefarm att även om de ständigt tillsatte mellan ett och två kg toxinbindemedel per ton foder, skapade detta inte signifikanta förbättringar.

De tre åtgärderna har varit:

  • Förläng livslängden på gamla silor genom att gjuta ny botten och etablera luftning av spannmålen i silorna
  • Bättre och effektivare rengöring vid installation av en SKIOLD Sigma kornrengörare
  • Pågående toxintester för att hålla ett öga på nivån och se effekten av intensiv rengöring av korn


Efter att Sigma spannmålsrengörare kom i bruk kan de på Sjørup Svinefarm se att det har skett en tydlig förbättring i stallen. Efter att Sigma spannmålsrengörare har implementerats och tagits i bruk märks förbättringarna. Att installera Sigma är det initiativ som har haft störst genomslag. Rengöringsprincipen för Sigma kornrengörare är effektivare jämfört med andra typer av spannmålsrengöringsmedel när det gäller att ta bort toxiner.

 

VÄNLIGEN KONTAKTA OSS HÄR


Trevlig Sommar

Under veckorna 29–32 så kommer vi ha väldigt begränsat med personal på plats

Reducer dit strømforbrug og spar penge nu

Med energieffektive løsninger fra SKIOLD kan du reducere dit strømforbrug markant og opnå…

Läs mer STALD / FODER

Spar tid og penge med digitale værktøjer

Reducer dine omkostninger med digitale værktøjer og effektive styresystemer fra SKIOLD. De…

Läs mer SKIOLD / DIGITAL