Spannmålstork

SKIOLD levererar även spannmålstork i samband med foderberedning

Det är viktigt att torka spannmål och råvaror före slutlagring, eftersom det kan ha stor inverkan på spannmålens kvalitet, mikrobiell tillväxt och lagringskapacitet.

Silor för fuktig spannmål

Vi använder ofta spannmålssilo för fuktig spannmål eller buffertsilos, som fungerar som lagringsplatser för torkanläggningarna. Dessa kan antingen vara strömtorkande eller golvtorkande (kontinuerlig spannmålstork eller torkning i planlager)

Den perfekta torkningstemperaturen varierar beroende på typen av utsäde, pulser eller spannmål samt även på skördens renhetskvalitet. För hög eller för låg temperatur kan skada grödorna. Därför skräddarsyr vi alltid rätt temperaturer och lagringstid för dina specifika grödor för optimalt avkastning.

Energiförbrukningen är också en mycket viktig del, så den korrekta temperaturen och den rätta lösningen för ditt spannmålstork minskar energiförbrukningen enormt.

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer?

Skriv ett meddelande och vi kommer att hjälpa dig med dina frågor