Spannmålstork

SKIOLD levererar även torkar i samband med foderberedning

Det är viktigt att torka korn före slutförvaring, eftersom det kan få stor inverkan på kornets kvalitet, mikrobiell tillväxt och lagringskapaciteten. Vi använder ofta våtbunkar eller buffertsilos, som fungerar som förvar för torkningsanläggningarna. Dessa kan antingen vara strömtorkande eller golvtorkande (kontinuerlig tork eller torkning i planlager).

Den perfekta torkningstemperaturen varierar beroende på typen av utsäde, pulser eller spannmål samt även på skördens renhetskvalitet. För hög eller för låg temperatur kan skada grödorna. Därför skräddarsyr vi alltid rätt temperaturer och lagringstid för dina specifika grödor för optimalt avkastning. Energiförbrukningen är också en mycket viktig del, så den korrekta temperaturen och den rätta torklösningen för ditt spannmål minskar energiförbrukningen enormt.

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer?

Skriv ett meddelande och vi kommer att hjälpa dig med dina frågor