Blötutfodring

SKIOLDs blötutfodring gör avancerad utfodring effekivt, utan att bli avancerad

Det finns en antal olika lösningar, från den enkla anläggningen med en blandartank, till den mer avancerade med restlös utfodring och med multifasanläggning med flera blandnings- och utfodringstankar.