Transponderutfodring

SKIOLDs transponderutfodring ger dig möjlighet att utfodra sinsuggorna individuellt

Systemet medför att du enkelt kan selektera ut enskilda suggor eller grupper för behandling eller när suggorna skall till grisningsavdelningen. Färgmärkning av enskilda suggor är möjlig när suggan är inne i foderstationen och äter. Det gör det enkelt att söka upp rätt sugga. Datasystemet har stora möjligheter för att förbättra management. Transponderutfodringen har kraftig foderstation som kan utfodra torrt eller blött. Rostfritt fodertråg.

Transponderutfodring ESF är ett av det mest utbredda systemet i dansk svinproduktion. Det är därför utfört åtskilliga undersökningar för att finna det bästa sättet att använda systemet. Man kan antingen ha suggorna i stabila eller dynamiska grupper. Dynamiska grupper sammanställs kontinuerligt där suggorna sätts in med fasta intervaller. SKIOLD vidareutvecklar suggornas dräktighetsperiod löpande ESF managementstrategierna. Grundiden för att alla skall lyckas med ESF i dräktighetsstallarna är att det finns goda träningsförhållanden för gyltorna innan de sätts in i dräktighetsstallarna.