Pelletering

Det finns många fördelar med att installera en pelleteringsanläggning i samband en fodertillverkning

  • God foderhygien: Fodret kan uppnå en temperatur på 80 grader vid tillsättning av ånga och genom den värme som blir av friktionen i pelletspressen. Den höga temperaturen tar död på större delen av de vanligast förekommande bakterier och svampar.
  • Ökat näringsinnehåll: Fodret får en bättre smältbarhet genom värmebehandlingen och efterföljande nerkylning, vilket gör det enklare för djuret att ta upp näringen.
  • Mindre spill: Transporten av fodret är betydligt renare, då man får mindre damm i transportkedjan.
  • Enklare dosering: Dosering och hantering av pellets är normalt betydligt enklare än vid hantering av mjöl.
  • Ingen seperation: Tunga partiklar såsom mineraler och dylikt separerar inte, varken i silor, foderstationer eller på foderbordet.
  • Kompaktare foder: Pellets har normalt 15 % högre volymvikt än mjöl.
  • Transport och lagring: Det är enklare att transportera och lagra pellets då de inte lika enkelt fastnar eller hänger sig. Lagringshållbarheten är dessutom längre än vid lagring av mjöl.

Kontakta oss!

Skriv ett meddelande nedan så återkommer vi så fort vi kan