SKIOLD Seed Cleaning Machine for effective reduction of mycotoxins

Sigma - minskar effektivt mykotoxiner

Maskin med hög kapacitet rensning och sortering

Sigma är en rensnings- och graderingsmaskin med hög kapacitet.

Dess primära funktion är förrensning, malningsteknik, rensning av interventionsstandard, samt industriell rengöring av spannmål och hårda frön. Den kan också rensa spannmålsprodukter och frö under vissa omständigheter.

Maskinen kräver mycket lite utrymme och kan därför lätt byggas in i befintliga anläggningar. Den är nästan vibrationsfritt på grund av den roterande skärmen runt centralaxeln, vilket också gör den lämplig för mobil installation.

Sigma är idealisk för rengöring av fuktiga och oljehaltiga frön på grund av centrifugalprincipen.

Rotationsskärmens ytpoleringseffekt resulterar i en mycket högre hygienstandard i spannmål, eftersom innehållet i bakterier och svampar minskas avsevärt.

  • Minimala krav på grunden till följd av vibrationsfri konstruktion.
  • Lätt roterbara utlopp och dörr för skärmändring möjliggör flexibel planering i arrangemang.
  • Minimala justeringar under drift, med möjlighet till elektroniska styrsystem.
  • Maskinen är helt sluten, vilket garanterar en bullerfri och dammfri miljö.
  • Rotationsrörelse och maskinens självjusterande rullborstar säkerställer effektiv rengöring av betygsskärmarna.

Se vores instruktions videoer:

        

 

SIGMA: How it works

 

SIGMA: In progess

  

 

   

SIGMA: Intake with Sigma