Damwatch

Overvågning af dine maskiner

DamWatch er et system, som let og klart giver oplysninger om tilstanden af en maskine. DamWatch overvåger f.eks temperaturen af hovedlejerne, kontrollerer, om slid belægninger er intakt, og om der er hindringer for uafbrudt drift, etc.

DamWatch er en fuldt integreret system, som kontinuerligt overvåger maskinen og / eller det samlede anlæg. På denne måde behøver ingen at spilde deres tid på at kontrollere manuelt, uanset om maskinen er i orden.

  • Kontrollerer lejerne
  • Kontrollerer trækstængerne og fjedre
  • Tjekker, om de drivende aksler kører
  • Afbryder maskinen i tilfælde af nedbrud
  • Tjekker, om motorerne kører
  • Kontrollerer forsyningen af produkt til maskinen

DamWatch Systemet er meget fleksibelt. Det kan integreres i alle nye maskiner, og alle eksisterende maskiner kan efterfølgende forsynes med dette system.