Hambo Opriver

Hambo er en solid konstruktion bestående af ramme og hus i stål, tredelt rotor med udskiftelige slagler, udskiftelig opriverkurv, drivmekanisme med gearmotor, og udløbstragt af stål. Inspektion og udskiftning af kurv og slagler foretages gennem store luger monteret på begge sider. Slaglerne kan erstattes med børster i en speciel børsteholder.

Funktion

Det materiale der skal behandles (1) ledes ind i opriverkurven (4) ved hjælp af en fødesnegl (2). Græs- eller kløverfrø separeres fra frøhinderne (frøkapsler eller -blomster), dobbeltfrø adskilles, og afskalning foretages ved hjælp af rotoren (3). Materialet ledes herefter til et udløb i den modsatte ende, eller gennem afskaller trådsoldet til udløbstragten (6). Udløbshullet (5) er forsynet med vægtet klap.