Hotyp - Injektionscylinder

Exakt separation av spannmål och frö efter längd

Hotyp är utformad för exakt separation av spannmål och frö genom längd. I denna process tas korta och långa korn bort.

Separering efter längd utförs normalt efter skärm- och luftrensning.

Den kortkorrigerade cylindern är försedd med omrörare för effektiv separation, och den långkorniga indragna cylindern är försedd med optimeringsmedel för optimalt nyttjande av täckområdet.

Om både kort- och långkornsseparation krävs så kan t.ex. 2 indragna cylindrar placeras över varandra - så att materialet först är kortkornigt åtskilt i den övre indragna cylindern. Sedan separeras långkornet i den undre injektionscylindern.

Den flexibla modulutformningen tillåter också anpassade konstruktioner med distributionsinmatade cylindrar för t.ex. gräsfrö eller flera parallella indragna cylindrar för maltkorn eller liknande.

  • Hotyp är konstruerad för industriell drift.
  • Flexibelt modulärt system.
  • Inbyggd tvåvägsfördelare i uttagsmodulen för smidigt byte av kort och långt material.
  • Möjlighet till provtagning.
  • Anslutning till aspiration för dammfri drift.
  • Materialavvisande tätningar godkända för mat.
  • Elektronisk fjärrkontroll av tråget (tillval).