Zeta - Gravity separator

Separerar produkter genom vikt

Zeta gravitation separatorer används för att skilja produkter med skillnad i specifik vikt.

Separatorn arbetar med en fluidiserad sängprincip; luft tvingas genom däcket vilket gör att den lätta fraktionen flyter över den tunga fraktionen. Däcket går fram och tillbaka vilket gör att den tunga fraktionen går uppåt, medan den lätta fraktionen flyter nedåt. Variationer i däckhastighet, luftmängd, däcktyp, däckvinkel, produktdjup och startpunkter gör det möjligt för Zeta att leverera en hög och konstant kvalitetsseparation.

Zeta separatorer är industriella, robusta konstruktioner av stål. Standardversionen av Zeta är konstruerad för manuell drift av alla funktioner, men separatorn är också tillgänglig fullt digital med minnesfunktion och pekskärm vilket möjliggör förinställningar för snabb och enkel justering av separationskvaliteten. En mycket effektiv fläkt med filter ger ett tryckluftflöde genom däcken.

Montering av maskinen är väldigt lätt eftersom det bara behövs nätaggregat för den inbyggda kontrollboxen. Alla interna nätaggregat är förkopplade och innehåller inbyggd däckomriktare, fläktomriktare, startare, överbelastning och kabel till maskinens externa kontrollpanel.

  • Enkel och användarvänligt byte av däck.
  • Tillval tillgängligt: datorstyrning.
  • Enkel installation och drift.
  • Industriell och robust design.
  • Finns med halv eller fullt dammskydd och återcirkulering.
  • Däck tillgängliga för många olika produkter.
  • Däcket är konstruerat för optimal distribution av luft.