Tillförlitligt skydd mot virus och bakterier i ditt svinstall

Vikten av ett säkert skydd mot virus och bakterier i ditt svinstall är enorm, eftersom infektionsutbrott kan ha stor inverkan på din dagliga verksamhet och ekonomi

Infektioner kan uppstå genom direktkontakt med infekterade spermier, djur eller genom luftburen överföring

Allt detta kan spela en viktig roll i kampen mot smitta i svinhus.

Luftburna sjukdomar kan påverka reproduktionssystemet, sjukdomarna kan orsaka missfall, en ökning av antalet döda eller svaga grisar, liksom risken för geninfektion och ökad mottaglighet för sekundära bakterieinfektioner

Därför erbjuder SKIOLD en lösning för ökad tillförlitlighet i vardagen, med vårt nya SKIOLD AirFilter-system, som filtrerar bort upp till 95 % virus och bakterier från den inkommande luften. Med SKIOLD AirFilter-systemet får du ett system som filéar den inkommande luften och ständigt säkerställer en hälsosammare och mer driftsäkert stall.

SKIOLD AirFilter systemet säkrar dig mot:

 

SKIOLD AirFilter-systemet levereras i tre frisklufts principer:

CL100-vägg: Ett modulärt filtersystem för att skydda mot luftburna sjukdomar. CL100 vägg används för undertryckssystem med väggintag i ytterväggar.

CL200-tak: Ett enkelt filtersystem för att skydda mot luftburna sjukdomar. CL200-taket används för undertryckssystem med takintag monterade i stalltaket.

Filterenheter: Ett mångsidigt system för skydd mot luftburna sjukdomar. Filterenheter är ett friskluftssystem för rak och övertryck. Denna enhet har ett integrerat kylsystem, som har en hög tillförlitlighet på grund av sin helautomatiska täthetskontroll.

 

Läs mer här


Nyheter

Anmäl dig till SKIOLDs nyhetsbrev här 

Tre åtgärder för att optimera foderkvaliteten

Mads Rauff, ägare av Søvang Svineproduktion och gårdschef Brian Søndergaard har genomfört…

Läs mer GRIS / FODER

När det gäller din driftsäkerhet – är vi på vakt

Att säkerställa en stabil och smidig drift av din foderberedning kan vara en utmanande upp…

Läs mer UTSÄDE

Rengöring och sortering för att maximera din produktivitet

Att fokusera på bearbetningen av dina råvaror kan vara ett viktigt steg när det gäller att…

Läs mer SEED