SKIOLD AirFilter

SKIOLD AirFilter-systemet ger dig en unik lösning som garanterar ökad tillförlitlighet i ditt stall. Med hjälp av filterventilation förhindrar du virusinträngning i områden med hög djurtäthet.

Med SKIOLD AirFilter-systemet får du ett system som filtrerar bort upp till 95% av virus och bakterier från all inkommande luft. Dessutom kan risken för återinfektion minskas med upp till 80%.

SKIOLD AirFilter systemet ger dig:

  • Upp till 95% minskning av luftburen infektion från virus och bakterier
  • Pålitligt och ekonomiskt system
  • Enkel att serva
  • Inga rörliga delar eller elektriska driftskostnader
  • Kan installeras på nya och befintliga byggnader

Med SKIOLD AirFilter-systemet får du ett system som filéar den inkommande luften och ständigt säkerställer en hälsosammare och mer driftsäkert stall. SKIOLD AirFilter-systemet levereras i tre frisklufts principer:


  1. Filter CL100 vägg används för undertryckssystem med väggventiler i fasadväggen. Systemet kan användas för stall med enstaka och flera avdelningar. Befintliga väggventiler används som luftintag. Filter CL100 vägg kan integreras på nya och befintliga byggnader. Friskluftstillförseln till avdelningen sker via befintliga väggventiler  2. Filter CL200 tak används för undertryckssystem med takventiler monterade i stalltaket. Systemet kan användas för stall med enstaka och flera avdelningar. Befintliga takventiler används som luftintag. Filter CL200 tak kan integreras på nya och befintliga byggnader. Friskluftstillförseln till avdelningen sker via det befintliga vindsutrymmet.  3. Filterenhet används för raka och övertryckiga friskluftssystem. Denna enhet har ett integrerat kylsystem som ger en hög tillförlitlighet på grund av dess helautomatiska täthetskontroll. Den kan användas för stall med en och flera avdelningar. Befintliga vindsrum eller friskluftskanaler används som kanaler för ventiler och diffusa tak. Filterenheten kan integreras i nya och befintliga byggnader. Friskluftstillförseln till avdelningar sker via befintliga takventiler.