Mjölbygård gick över till foderberedning med skivkvarn

Anders Johansson på Svejo Lantbruks AB är en av de lantbrukare som valt att investera i skivkvarnen SK5000

-Vi har träffat rätt. Vi ville ha det så problemfritt som möjligt med nya foderberedningen och det fick vi tack vare att SKIOLD tog på sig totallösningen. Det säger lantbrukare Anders Johansson som investerat i en skivkvarn från SKIOLD. Anders Johansson på Svejo Lantbruks AB är en av de lantbrukare som valt att investera i skivkvarnen SK5000, en av SKIOLDs patenterade skivkvarnar med 15 kWs effekt, som fungerar för olika råvaror. Nu är det första året med den nya foderberedningen, som ersätter den tidigare hammarkvarnen.


Sedan 2007 arrenderar Anders Johansson Hulterstad gård söder om Mjölby, och sedan 2013 tillsammans med familjen Carlsson under namnet Svejo Lantbruks AB. Företaget arrenderar 540 hektar åker med främst vallodling. Produktionen har varit KRAV-certifierad sedan 1999. Viss odling av åkerböna sker också och man har en helsäd med mix av korn, ärter och havre. -Och så har vi lite vicker i, för att få i lite mer grönt i helsädesmixen, samtidigt som det skrämmer bort vildsvinen. Så hugger vi till helsädesensilage med ensilagehackbord utan att slå den först, förklarar Anders Johansson.


Fördelen med ekologisk odling?


-Sköter man det hela rätt, ger det ett gott ekonomiskt resultat. Dock är prisbilden lite sämre nu på grund av pristryckande överskott och lägre konsumenttryck. Men historiskt sett har det gett ett bättre netto, summerar Anders. Dessutom tycker han att det bra att slippa ogräsbekämpning med kemiska preparat. Han har också märkt av en ökad efterfrågan från samhället på närodlat och ekologiska produkter. Totalt har Svejo Lantbruks AB 530 kor med tillhörande kvigor på andra gårdar, som kommer tillbaka ett par månader före kalvning.


Varför blev det SKIOLDs skivkvarn?


-Tidigare hade vi ett helautomatiskt system med hammarkvarn som hade varit igång sedan 2005. Men det var svårt att få ut full effekt, och dessutom var många delar nu i dåligt skick. -Mycket ogräs och skräp kom ofta med i åkerbönor och spannmål och det satte sig vid strypningen före sugejektorn, på väg ut ur råvarufickorna på dess väg till hammarkvarnen. Långa stunder med väldigt varierande tillflöde från fickorna medförde att den gamla anläggningen långa stunder gick på ”tomgång”. Det drog ner kapaciteten och effektiviteten rejält och skapade en stor elförbrukning till ingen nytta, klargör Anders.


Han har märkt att SKIOLDs skivkvarn kräver mindre energi för att mala samma mängd spannmål. Under malningens gång kan man beordra olika förmalningsgrad eftersom skivkvarnen ställer om sig via automatik, vilket Anders ser som positivt. Som när man är klar med åkerbönorna och vill fortsätta med till exempel höstvete. -Vi har ett motorspjäll i botten av fickorna. När systemet ställer om till till exempel höstvete, öppnas motorspjället sig helt, allt ramlar ned och kruven startar och går i maklig takt. När rätt vikt i blandaren har uppnåtts, stängs spjället, och systemet öppnar för nästa råvara. Vidare har foderberedningen frekvensstyrda skruvar som drar fram spannmålen till skivkvarnen, som då kan arbeta nära sin maximala kapacitet beroende på råvara. Tillförseln av råvaran till kvarnen blir effektiv vilket ju mynnar ut i en låg elförbrukning, konstaterar Anders.


Besparing på 140 000 kWh om året


När Svejo byggde upp anläggningen, kontrollerade man att alla elmotorer i den gamla monteringskedjan hade en effekt på 32 kW. Betydligt fler motorer finns i den nya fodeberedningen, men trots det blir energiåtgången lägre. -Den gamla anläggningen drog 3800 kWh/vecka medan den nya ligger på 1100 kWh/vecka. Det blir 60 000 kWh/år att jämföra med den gamla vars årsförbrukning blev 200 000 kWh. Vi gör alltså en besparing på cirka 140 000 kWh/år, påvisar Anders. En annan märkbar skillnad är att man tidigare fick avsätta två arbetsdagar i månaden för två personer till att se över foderberedningskedjan. Något som kan tänkas ha kostat runt 150 000 kr i arbetskostnad på ett år, exklusive kostnaden för reservdelar.


Nivåvakter i fickorna


Speciellt med skivkvarnens PLC-styrsystem är att det sköter sig själv - med nivåvakter i fickorna sätter det igång och kör på tills fickan fylls upp. -Vi har två fickor för att kunna ha blandningar med två olika reccept. Så kan vi få ut loggfiler och statistik, som vi även kan se i våra mobiler. När de fyra råvarufickorna, som rymmer 30 ton spannmål vardera, är tomma, får vi ett larm till mobilerna vilket är bra. Fickorna fylls på en gång i månaden och man har fem komponenter i recepten; vete, korn, havre, foderkoncentrat och åkerböna.


Anders känner att Svejo valt rätt i sin investering -Jag känner att vi har träffat väldigt rätt; vi saknar inget. Vi hade även kunnat köpa utrustning för mineraler och salt istället för att dosera manuellt. Men det var onödigt, då hade det blivit relativt mycket dyrare de det hade krävts rostfritt.


”Ville ha det så problemfritt som möjligt”


Han menar att det var en bra idé att låta SKIOLD sköta hela projektet. -Vi ville ha det så problemfritt som möjligt, när vi väl körde igång skulle allt fungera. Vi hade ju annars kunnat köpa skivkvarn och knåpa ihop med produkter från andra leverantörer. Man använde dock en befintlig skop-elevator som monterades in i foderkedjan. Dessutom valde man att sätta in en rensmaskin före skivkvarnen för att rensa bort ogräs och annat grovt material. Då fungerar skivkvarnen ännu bättre.


-Och så har vi support från SKIOLD; de kopplar upp sig mot vårt datasystem och kan hjälpa till att felsöka vid problem. De kan även se alla världen på de olika elmotorerna.


Råd till andra lantbrukare som står inför en foderberedningsinvestering?


-Har man en anläggning med ett sugande och blåsande system med hammarkvarn som vi tidigare hade, bör man vara uppmärksam på vad man har för nominell effekt. Skall foderanläggningen vara automatisk måste man se till att hammarkvarnen är fullt sysselsatt hela tiden och ínte begränsad i sin kapacitet pgs att ogräs bromsar upp. Motorn drar ju full effekt även om sugförmågan periodvis är sämre!


Fotnot


SKIOLDs patenterade skivkvarnar lämpar sig för malning av många olika råvaror, inkluisve pellets med en diameter upp till 12 mm. Strukturen kan justeras under drift, och man kan därför uppnå optimal struktur till alla olika djurslag, oavsett om det är till fjäderfä, nöt eller gris. Kvarnen har en låg energiförbrukning, trots en hög kapacitet. Slitdelarna är tillverkade för att hålla för 1000-tals ton spannmål. Kvarnen är optimal för det svenska lantbruket, där den ger den bästa totalekonomin för kunden.

Här hittar du ett litet urval av våra referenser

Se hur SKIOLD gör skillnad för våra kunder runt om i världen

I mer än 140 år har vi hjälpt våra kunder att lyckas. Här är ett urval av våra installationer.

Utforska samlingen - stor eller liten, global eller lokal. Vi har flera installationer runt om i världen, så om du inte hittar det du letar efter är du välkommen att kontakta oss.

Du kan läsa ännu mer på vår internationella sida här

Hittade du inte vad du letade efter?

Vänligen kontakta oss här

 

Test av nya PM-fläktar på Annelövsgrisen i Vallåkra

Försöket visar att Annelövsgrisen sänker sin elförbrukning med nästan 60% jämfört med fläktar från 2009

Läs mer GRIS

Tryggt med dammfri foderberedning

Vi valde rätt system från början. Vi vill ha närproducerat; det känns bättre för både oss och miljön, menar Mats Johansson.

Läs mer FODER

Utfodring till nöt

Ledande leverantören på foderberedningsutrustning

Läs mer FODER / NÖT