Med FlexMix styrning har man full kontroll över fodertillverkningen

SKIOLDs PC-baserade styrning

Med SKIOLDs PC-baserade FlexMix styrning har man full kontroll över fodertillverkningen. Man manövererar lätt genom att klicka på flödesschemat som visas på skärmen. Alla data omkring recept, råvaror, produktion och historik kan läsas av på skärmen eller skrivas. FlexMix är SKIOLDs svar på de krav som en modern foderproduktion ställer för att styra produktionen effektivt. I utvecklingen lägger vi stor vikt på flexibilitet och användarvänlighet, så att den dagliga användningen blir så problemfri som möjligt. Nya krav kan enkelt mötas samtidigt som man får en god överblick av samtliga produktionsdata.

 

Vill du veta mer?

Skriv ett meddelande och vi kommer att hjälpa dig med dina frågor