Efficient and reliable ventilation systems for pig farms

PM motorer till ventilation

SKIOLD PM motor reducerar din strömförbrukning till ventilation med upp till 70%

Vi har gjort omfattande tester på ett av våra kunders stall, där vi installerade en PM-motor som var steglöst justerbar i en av trummorna. En Triac-reglerad motor installerades också samt en fläkt. Triac reglerad innebär att motorn regleras via en spänning mellan 90 volt och upp till 220 volt. PM-motorn är inställd på 230 volt och regleras via en 0–10 vdc. spänning.

Elmätare placerades på båda motorerna. Vid 100% ventilation använde Triac-motorn 380 watt i timmen, medan SKIOLD:s PM-motor använde 250 watt per timme. Energibesparingen är särskilt tydlig när anläggningen regleras ned, i vissa fall en besparing på upp till 70 %. Ju större motoreffekt, desto större besparingar. I stallet på vår kunds produktion uppskattade vi besparingen till 190 000 watt om året om de till exempel bytte ut 70 av sina gamla fläktar i olika storlekar med PM-motorer.

SKIOLD:s nya PM-motor kan byggas in i alla typer av ventilationssystem/märke. Motorn är gjord för skorstenarna i storlekarna 600 och 804 mm i diameter, med kapacitet för alla typer av stall. Kan även implementeras i andra storlekar av trummor.

Ventilation är den stora strömslukaren i ditt företag

Det är mycket meningsfullt att överväga energirenovering för att spara på din elräkning. Stallets största strömslukare är ventilationen som förbrukar cirka 80 % av den totala strömförbrukningen i en grisstall. SKIOLD:s PM-motor ger en energibesparing på upp till 70 % jämfört med de traditionella Triac-motorerna eller Frekvensmotorerna.

Vi har gjort flera tester för att verifiera detta resultat, bla. på Anneløv gården i Vallåkra, som har 950 suggor och är specialiserade på smågrisar.

Vi har testat SKIOLD:s fläktar i 1½ år och resultatet är en minskning av elförbrukningen med nästan 60% jämfört med deras tidigare motorer från 2009.

Inga andra förändringar gjordes i stallet och bytet resulterade i en halvering av elförbrukningen.