Kompletta foderberedningar

Lönsamma lösningar baserade på kunskap och erfarenhet

Följ oss

Kompletta foderfabriker

Många års erfarenhet av försäljning och projektering av utfodring

Vi har många års erfarenhet av både försäljning och projektering när det gäller utfodring.

Oavsett om det handlar om en liten anläggning på en gård, eller om det är tal om en stor industrianläggning kan SKIOLD erbjuda en utfodringslösning som passar all behov. Alla SKIOLD-anläggningar är nämligen uppbyggda i moduler och kan enkelt byggas ut efterhand när det krävs en större utfodringskapacitet. SKIOLD producerar och levererar kompletta foderfabriker med kapacitet från 1 ton per timme, upp till mer än 30 ton per timme.

För att uppnå de allra största kapaciteterna som 80 ton per timme läggs en parallell produktionslinje till i en befintlig foderfabrik. Det blir alltså två produktionslinjer med 40 ton per timme i varje. Intag, rengöring och dosering fungerar som vanligt och så också palletering och hantering av olika fodringsfunktioner. Dock kan fodersystemet leverera två olika foder, en på varje produktionslinje. Foderfabrikerna från SKIOLD är så kallade batchningsanläggningar som tillverkar ett visst antal satser per timme. De kan ställas in till att göra 1-3 eller 5-6 ton per sats. Normalt skapas 8-12 satser per timme och ställs fabriken in på att skapa satser med 2-3 ton och tio satser per timme ger det en kapacitet på 20-30 ton per timme.


Full spårbarhet

Varje funktion i anläggningen styrs automatiskt via styrsystemet. Om man önskar full spårbarhet i systemet måste anläggningen konstrueras för det. Bland annat krävs det att alla inkommande material läggs i olika partier som sedan märks upp. För att det ska fungera måste man kunna följa hela satsen under produktionsprocessen. Kontrollsystemet i anläggningen måste alltid kunna hålla koll på vilken batch som tillverkas.

Kontakta oss gärna för mer information! Ett kontaktformulär finns även nedan.

Kontakta oss!

Skriv ett meddelande nedan så återkommer vi så fort vi kan