Lofco - Air Aspirator för lätta partiklar

Effektiv aspirator med nyutvecklad turboteknik

Lofco är en mycket effektiv aspirator med inbyggt luftåtervinningssystem för separation av ljuspartiklar från korn, frö och annat granulerat material.

Lofco är unik när det gäller separering av lätta produkter. Detta på grund av sin höga effektiva aspirationskammare med den nyutvecklade turbotekniken i kombination med den frekvensstyrda fläkten.

En dubbel mask ligger över matningsrullarna. Denna mask garanterar en jämn fördelning av materialet. Maskinens kapacitet kan justeras med hjälp av matningsskenan vid matningsrullen, vilket möjliggör den mest effektiva separationen.

Lofco är en industriell, kompakt och miljövänlig konstruktion som är enkel att använda.

  • Lofco är självrengörande på grund av sin hygieniska design.
  • Hittills okänt hög effektivitet på grund av den ideala fördelningen av material och turbo-tekniken i Lofco.
  • Lofco producerar inga vibrationer och kräver mycket lite utrymme i förhållande till kapaciteten.
  • Lofco är tystlåten, kräver lite elförbrukning och är miljövänlig.
  • Lofco finns tillgänglig med matningsrulle inkl. frekvensstyrd motor för hastighetsreglering.