OMEGA - Universal rensningssmaskin

Flexibel för-rensning till fin-rensning av spannmål och frö

Omega finns i en rad olika designer och storlekar för alla ändamål.

Omega är tillgänglig med eller utan återvinningssystem och kan därför anpassas till lokala krav på luftutbyte, värmeåtervinning och liknande.

Luftsystemen för för- och eftersugning är helt separata, vilket ger fördelen att det är möjligt att göra individuella oberoende justeringar och därigenom förenkla operationen. En annan fördel med de separata luftsystemen är att luftsugningen blir effektivare.

  • Den bifogade maskinen är jämförelsevis ljudlös.
  • Skärmlådorna är gjorda av Wisa-form, vilket är mycket slitstarkt (och godkänt för avsättningar).
  • Rengöring av skärmar med utvalda gummibollar.
  • Varierande matningskontroll som standard.
  • Materialet fördelas på skärmarna med hjälp av maskar (valfritt för vissa typer).