Pulco - Air Aspirator - Lätta och tunga grödor

Effektiv aspirator

Pulco skiljer effektivt på både lätta och tunga grödor med hjälp av luft.

Aspiratorn kan användas i vilken växt som helst precis där den är som mest användbar. Det kan handla om förstädning vid intag, vid ytterligare luftrengöring i en noggrann rensningsprocess, vid spannmålssäde före bearbetning, vid industriell rensning eller för malt vid utlastning.

Pulco är konstruerad för att göra bästa möjliga rensning under alla omständigheter. Det kan också användas för att fraktionera med hjälp av en separationskammare för kärnor.

Pulco är en enkel, miljövänlig konstruktion och är lätt att använda. Kan förses med fjärrkontroll.

  • Pulco är självrengörande och har ett perfekt flöde av luft på grund av den ideala fördelningen av material.
  • Maskinen producerar inga vibrationer och kräver mycket lite utrymme i förhållande till kapaciteten.
  • Pulco är tystlåten, kräver liten elförbrukning och är miljövänlig.
  • Ett omfattande tillbehörsprogram i moduler säkerställer möjligheten att uppfylla nuvarande och framtida krav.