SKIOLD Sustainable earth of the future

Framtiden kräver ny miljöteknik

Med fokus på hållbarhet och framtidssäkra lösningar som ökar din produktion men minskar miljöpåverkan

Der sker redan en hel del förändringar inom  lantbruksnäringen.

Detta öppnar nya möjligheter för sättet att tänka om miljö och teknik inom lantbruk och djurproduktion.

På SKIOLD är målet att skapa helhetslösningar som bidrar till bättre hållbarhet och användning av egna resurser. Det kan till exempel vara att minska foderspill, ammoniakreduktion och energibesparingar.

Reducering av foderspill med ättidsstyrning

Ättidsstyrning hjälper till med den dagliga utfodringen och gör automatiskt justeringar av fodermängden för att nå en optimal avkastning. Detta är ett väldigt effektivt verktyg tills grisarna är 60–70 kilo och innan de når sin slutliga fodergiva. Tekniken är utvecklad för att mata grisarna så effektivt som möjligt, utan att de tappar aptiten och samtidigt ge dig en total överblick i datorn.

Ammoniakreduktion med luftrensning

På SKIOLD erbjuder vi luftreningsteknik baserad på tillsats av svavelsyra, vilket kan minska utsläppet av ammoniak med upp till 89%. Luftreningsanläggningen har en stabil driftsäkerhet.

Reducering av energiförbrukningen

På SKIOLD erbjuder vi en av de senaste generationerna av ventilationsmotorer, som med sin banbrytande teknik är bland de mest energivänliga på marknaden. PM-fläkten minskar energiförbrukningen avsevärt och ger upp till 70 % energibesparingar per år. Ventilationsmotorn är motståndskraftig mot slitage och påfrestningar samt är tryckstabil och underhållsfri vilket innebär lång livslängd. Tekniken uppfyller helt kraven i den svenska miljöstyrelsens tekniklista.

Överblick över hela produktionen

En helhetslösning som tar bort komplexiteten i byggprocessen och skapar konkret värde för dina produktionsresultat. På SKIOLD samlar vi input och information som möter våra kunders specifika behov och mål, så att vi tillsammans hittar de bästa och mest resurseffektiva lösningarna.

Vi har valt att tänka i helhetsperspektiv, där fokus ligger på miljöteknik, som öppnar för möjligheter till modernisering av framtidssäkra anläggningar.

Starkt partnerskap

Det är vår ambition att tillhandahålla de mest optimala lösningarna till våra kunder, så att de kan producera mat med minsta möjliga påverkan på miljön och att de själva får bästa möjliga nytta av sin egen insats. Därför ser vi fram emot att höra från dig och förhoppningsvis skapa en grund för ett starkt partnerskap.

Lär det mer om vår miljöteknik

Har du frågor eller vill du ha mer information om möjligheterna att investera med miljötekniska lösningar? Vårt team är alltid redo för att hjälpa dig.

KONTAKT OS FOR FLERE OPLYSNINGER


Trevlig Sommar

Under veckorna 29–32 så kommer vi ha väldigt begränsat med personal på plats

Reducer dit strømforbrug og spar penge nu

Med energieffektive løsninger fra SKIOLD kan du reducere dit strømforbrug markant og opnå…

Läs mer STALD / FODER

Spar tid og penge med digitale værktøjer

Reducer dine omkostninger med digitale værktøjer og effektive styresystemer fra SKIOLD. De…

Läs mer SKIOLD / DIGITAL